var uploadhtml = outcome[3]; var uploadhtml = htmlClear(uploadhtml, /<.*?ajaxdisplaynone.*?>/g); /*'html içinde VARSA temizler. birden fazla çalismasin diye*/ if(outcome[2]=="successful"){ $('#bhboxframehtml').html(uploadhtml); } else if(outcome[2]=="user-not-login"){ $('#bhboxframehtml').html(uploadhtml); }; user-not-login